HDPL
Hrvatsko društvo
za primijenjenu lingvistiku
sadržaj stranice pregledava se klikom na željenu kategoriju


TIJEK PRIPREMA ZA SKUP HDPL-a 2014.

Poštovani sudionici skupa,

pod kategorijom Knjižice sažetaka objavljena je knjižica sažetaka XXVIII. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a „Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja". Zbog financijskih razloga, kao i prošle godine, knjižica sažetaka neće biti tiskana.

Pod kategorijom Konferencije objavljena je konačna inačica programa XXVIII. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a „Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja".

Još jednom Vam upućujemo obavijest koju nam je dostavilo naše računovodstvo.

Molimo Vas da kotizaciju i članarinu uplatite na žiro račun Društva (Hrvatska poštanska banka, broj žiro računa - HR 4723900011100317361) prije dolaska na skup, jer Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku nije u sustavu fiskalizacije i ne može primati uplate u gotovini. Radujemo se susretu na Skupu.

S poštovanjem,

Sanda Lucija Udier, predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
Kristina Cergol Kovačević, tajnica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Konferencije

Zatvori

Knjižice sažetaka

Zatvori
2014. Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja
Za listanje knjižice sažetaka, molimo kliknite na poveznicu:2014_hdpl_sazetci_cals_abstracts

Za preuzimanje pdf formata knjižice sažetaka, molimo kliknite na ovu ikonu:

Ogranci

Zatvori
ČAKOVEČKI OGRANAK
DUBROVAČKI OGRANAK
OSJEČKI OGRANAK
RIJEČKI OGRANAK
SPLITSKI OGRANAK
ZADARSKI OGRANAK
ZAGREBAČKI OGRANAK

Članstvo

Zatvori

Povijest HDPL-a

Zatvori

Zbornici

Zatvori

Kalendar

Zatvori